W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny wzrost liczby studentek, które idą na studia medyczneW ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny wzrost liczby studentek, które idą na studia medyczne

Było to spowodowane wieloma czynnikami – większymi możliwościami kariery, zapotrzebowaniem na lekarzy oraz ogólnym wzrostem wskaźników edukacji kobiet. Rosnąca obecność kobiet na kierunkach ścisłych i technologicznych napędza wzrost liczby studentek,

Bez kategorii

Aby pomóc studentom odnieść sukces w latach studiów, na wielu uczelniach oferowane są usługi medyczneAby pomóc studentom odnieść sukces w latach studiów, na wielu uczelniach oferowane są usługi medyczne

Usługi medyczne obejmują lekarzy, którzy mogą udzielić informacji i leczenia, gdy uczniowie mają problemy zdrowotne. Usługi medyczne są niezbędne dla studentów, ponieważ mogą zmagać się z problemami ze zdrowiem psychicznym

Bez kategorii

Test wstępny do szkoły medycznej lub MCAT to jeden z najważniejszych egzaminów, jakie może przystąpić student medycynyTest wstępny do szkoły medycznej lub MCAT to jeden z najważniejszych egzaminów, jakie może przystąpić student medycyny

MCAT testuje uczniów z ich wiedzy na temat ciała i jego układów, w tym fizyki, biologii, chemii, genetyki i nawyków związanych z nauką. Całkowity wynik waha się od 130-180 punktów,

Bez kategorii